VISI DAN MISI  Membimbing umat dengan tauhid di atas Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah.  Memberikan pencerahan kepada umat dengan menyampaikan kebenaran argumentasi.  Memberikan solusi problematika umat dengan bimbingan ulama Rabbani.

Radio Salafy Indonesia

Susunan Pengurus

SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN RADIO SUARA IBNUL MUBAROK


1.    Dewan Pembina
AL Ustadz Abu Ahmad Ali
Al Ustadz Abdul Mu'thi, LC

2.    Dewan Penyiaran Komunitas

a.    Ketua       : Al Ustadz Abdul Mu'thi, LC
b.    Anggota   : 1. Purwadi santoso
  2. Aang prabowo

3.    Pelaksana Penyiaran Komunitas
a.    Ketua                   : Abu abdirahman
b.    Sekrataris            : Hevvi mahfudiansyah
c.    Bendahara           : Muhammad arif
d.    Bidang siaran      : Ida bagus budi arta
e.    Bidang Teknik      : Purwadi santoso
f.     Bidang umum       : Hairul Dapik
g.    Operator               :   1. Sholeh Abdul Jabbar
                                 2. Husain Abdul Lathif                                                                                                 Samarinda 24 desember 2017
                                                                                                                        Ketua,                                                                                                             Ida bagus budi arta


Komentar

Peta