VISI DAN MISI  Membimbing umat dengan tauhid di atas Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah.  Memberikan pencerahan kepada umat dengan menyampaikan kebenaran argumentasi.  Memberikan solusi problematika umat dengan bimbingan ulama Rabbani.

Radio Salafy Indonesia

UNDUH KAJIAN

                              KAJIAN ASATIDZAH AHLUSSUNNAH DI NUSANTARA


                                             KAJIAN ASSATIDZHAH DI SAMARINDA

Komentar

Peta